Class for kids

คลาสเรียนทำขนมสำหรับเด็กอายุ 4 – 15 ปี
เป็นคลาสเรียนง่ายๆ ให้เด็กได้สนุกไปกับการทำขนม และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกสมาธิในการทำขนม และการเข้าสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
*** หมายเหตุ มีคลาสสำหรับเด็กแพ้แป้งสาลี แพ้ไข่
*** มีคลาสสำหรับเด็กพิเศษ

 

Course