Bake Story

A fresh experience.

คลาสเรียนทำขนมเหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการทำขนมมาก่อน หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย จะสอนรายละเอียดตั้งแต่การชั่งตวงวัด การเลือกวัตถุดิบ สถานที่ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำ การอบ การเก็บรักษาขนม นักเรียนจะได้ขนมที่ทำ และสูตรขนมกลับบ้าน หากมีปัญหาในการทำเพิ่มเติมหลังเรียนไปแล้ว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด

คลาสเรียนทำขนมสำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำขนมมาแล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทั้งในคลาส หรือเมื่อกลับบ้านไปแล้วและมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ เราแนะนำสถานที่ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เช่นกัน นักเรียนจะได้ขนมที่ทำกลับ พร้อมสูตรขนม

คลาสเรียนทำขนมสำหรับเด็กอายุ 6 – 15 ปีเป็นคลาสเรียนง่ายๆ ให้เด็กได้สนุกไปกับการทำขนม และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้ฝึกสมาธิในการทำขนม และการเข้าสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม เด็กๆจะได้รับขนมที่ทำพร้อมสูตรกลับบ้าน หากมีคุณพ่อ คุณแม่หรือ เด็กๆมาเป็นกลุ่มเพื่อน หรือพี่น้อง มาเรียนด้วยกันจะได้ราคาพิเศษค่ะ